Organizace docházky do mateřské školy od 25.5.202

Rádi bychom všechny rodiče požádali o informaci zda dítě do školky od 25.5.2020 nastoupí. Velmi nám tato informace pomůže při opětovném zásobení skladu potravin. Tuto informaci nám prosím zasílejte na email msvestec@seznam.cz nejpozději do 19.5.2020.

Vzhledem k tomu, že provoz MŠ bude v květnu obnoven, školné bude stanoveno za měsíc květen poměrnou částí, a to ve výši 250,- Kč.