POKYNY PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ V PONDĚLÍ 12.4.2021 NASTOUPÍ DO MŠ

Upozorňujeme, že rodičům není umožněn vstup do MŠ. Vyjímkou budou pouze dny, kdy bude probíhat testování dětí, které budou provádět zákonní zástupci.

V ostatních dnech si děti převezmou zaměstnanci MŠ Vestec u vchodových dveří.

 • V provozu budou 3 třídy z toho 1 v hlavní budově pro děti IZS a dvě třídy pro předškoláky v přístavbě MŠ.
 • Pro každou třídu bude zvláštní testovací místnost. IZS a Delfíni budou mít testovací místnost v hlavní budově MŠ, Chobotnice budou mít určenou testovací místnost ve třídě červené (Koníci v přístavbě).
 • Připomínáme, že děti nemusí mít roušky ani jinou ochranu dýchacích cest.

Příchod do MŠ – testování:

 • V den testování tj. pondělí a čtvrtek přijde zákonný zástupce s dítětem před budovu určeného testovacího místa pro danou třídu a vyčká pokynů zaměstnance MŠ.
 • Test dítěti provede zákonný zástupce za přítomnosti zaměstnance MŠ Vestec, který je proškolen pro kontrolu nad prováděním testů.
 • Na výsledek testu rodič vyčká cca 15 minut.
 • Pokud bude výsledek negativní, dítě si převezme zaměstnanec MŠ Vestec a zákonný zástupce může odejít.
 • Pokud bude výsledek pozitivní, zákonný zástupce od MŠ Vestec obdrží potvrzení o pozitivitě testu, se kterým kontaktuje pediatra a následně dítě podstoupí kontrolní PCR test.
 • Testování se neprovádí u dětí, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo výsledek antigenního testu provedený na odběrovém místě, který není starší 48 hodin a pokud tyto děti nemají příznaky onemocnění a dále se neprování u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem.
 • Tuto skutečnost musí zákonní zástupci doložit (potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či el. podobě).
 • Pokud takto zákonní zástupci učiní, dítě se testovat nebude a převezme si ho zaměstnanec MŠ Vestec a zařadí do třídy.

Vyzvedávání dětí:

 • Při příchodu do MŠ zákonní zástupci (osoby zmocněné k vyzvedávání) zazvoní na vybranou třídu a sdělí pro jaké dítě přišli. Zaměstnanec MŠ přivede dítě oblečené ke vchodovým dveřím a dítě předá.
 • Provoz MŠ zůstává nezměněn tj. od 7:00 – 17:00 hod. Je nutné počítat se zdržením ve dnech testování. Testovací místnosti budou mít kapacitu omezenou, proto se může stát, že budete nějakou dobu čekat.

Prosíme všechny rodiče, aby si doma společně s dětmi pustili přiložené video, které vám přiblíží jak bude testování probíhat.

Video ke shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Návod k použití testovací soupravy ke stažení zde: Návod k použití testovací soupravy

Oficiální dokument z MŠMT k testování ve školách ke stažení zde: MŠMT Manuál testováni 6.04.2021