Od 12.4.2021 mohou do MŠ docházet i další děti

Od 12.4.2021 je umožněna docházka dětem jejichž zákonní zástupci (rodiče) jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů

e) příslušníci ozbrojených sil

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

Více informací zde: Mimořádné-opatření-ve-školách-s-1.-fází-rozvolnění-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání

Zákonní zástupci, kteří spadají do výše uvedených skupin a chtějí od pondělí 12.4.2021 dávat dítě do mateřské školy, doloží své zaměstnání potvrzením od zaměstnavatele.

Zároveň všechny tyto rodiče žádáme o neprodlené nahlášení dítěte na email msvestec@seznam.cz nebo na tel. 722 944 883. Pište, volejte kdykoliv.