ŠKOLNÉ ZA ČERVENEC 2021

Připomínáme, že úplata za vzdělávání v měsíci červenci 2021 byla stanovená na částku 450,- Kč. Částka je splatná pro všechny děti (nemá na to vliv, zda dítě MŠ nyní navštěvuje či nikoliv) a to z důvodu, že školka je do 16. 7. 2021 otevřená pro všechny děti. Školné neplatí pouze předškolní děti a dětí s odkladem školní docházky. Částku prosím uhraďte neprodleně. Děkujeme