Upozornění pro rodiče – pozdní příchody

Žádáme rodiče, aby dodržovali ranní příchody do školky a včasné předávání paní učitelkám na třídě. Areál školky se uzamyká v 8:30 hodin! Po této době není možné vpouštět a vypouštět pozdě příchozí. Pravidelnými pozdními příchody porušujete školní řád, narušujete režim dne a činnosti dětí i jejich bezpečnost ! To platí i při odpoledním vyzvedávání dětí. Mateřská škola má provoz 10 hodin denně. Škola se zamyká v 17 hodin a je nutné do této doby budovu školy opustit. Opakované pozdní příchody jsou porušením školního řádu a dítěti může být po předchozím upozornění ukončeno vzdělávání v mateřské škole.