Získání titulu „Škola udržitelného rozvoje“

Naše mateřská škola získala titul Škola udržitelného rozvoje 2. stupně  na období 2018-2020. Titul škola získá, pokud má dlouhodobější zkušenosti s environmentální výchovou,  má ustanoveného koordinátora a  pedagogové s dětmi realizují programy k ekologické výchově v průběhu školního roku.