Zápis do prvních tříd 1. a 2. dubna 2020 proběhne bez účasti dětí.

Způsob doručení žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání – viz. odkaz